This page was exported from İstanbul Üniversitesi | [ http://infoday.istanbul.edu.tr ]
Export date: Fri Oct 18 4:41:44 2019 / +0000 GMT

Gerçek Zamanlı Analiz / Dr. Ferhat Özgür Çatak


Dr. Ferhat Özgür Çatak 1978 yılında Ankara'da doğdu. Lisans derecesini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesini Bilgi Üniversitesi'nden 2002 ve 2009 yıllarında aldı. Doktora derecesini ise 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik bölümünde tamamladı. Özel sektörde veri tabanı uzmanı olarak 2011 y